Metoda

W Baby Steps realizujemy autoski program zajęć i nauczania oparty na metodzie Montessori (zgodnie z zasadą co w ręki tu i w głowie).
Nauka j. aniglelskiego opiera się na metodzie Jolly phonics. Obie metody wspierają zajęcia indywidualne.
Nauczyciel polski i angielski monitoruje i uzupełnia wiedzę oraz umiejętności dzieci na indywidualnych sesjach z dziećmi.

Native speaker w każdej grupie

Do każdej grupy żłobkowej i przedszkolnej jest przypisany min. 1 nauczyciel obcojęzyczny, który mówi do dzieci tylko w języku angielskim. Dzieci uczą się języka obcego nie tylko w trakcie zajęć, ale przede wszystkim w naturalnych sytuacjach i interakcjach z nauczycielem. Tak rozwijają się dzieci dwujęzyczne.

Multisensoryczna nauka języka (polisensory approach)

W Baby Steps dzieci poznają język obcy wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, ruch). Multisensoryczne uczenie się pozwala angażować więcej niż jeden zmysł w celu przetworzenia informacji.

Multisensoryczna nauka języka (polisensory approach)

W Baby Steps dzieci poznają język obcy wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, ruch). Multisensoryczne uczenie się pozwala angażować więcej niż jeden zmysł w celu przetworzenia informacji.

Angielski every day

Dzieci otrzymują codzienną porcję ciekawych zajęć w języku angielskim dostosowaną do wieku.

W grupach żłobkowych zajęcia językowe przenikają się z zajęciami dydaktycznymi w j. polskim w zależności od możliwości i umiejętności skupienia dzieci.

W grupach przedszkolnych dzieci są bardziej gotowe na przyswajanie wiedzy i tu native speaker prowadzi codziennie swój blok różnorodnych, aktywizujących zmysły zabaw i zajęć, prowadzi zajęcia indywidualne i w podgrupach w czasie wolnym.

Angielski every day

Dzieci otrzymują codzienną porcję ciekawych zajęć w języku angielskim dostosowaną do wieku.

W grupach żłobkowych zajęcia językowe przenikają się z zajęciami dydaktycznymi w j. polskim w zależności od możliwości i umiejętności skupienia dzieci.

W grupach przedszkolnych dzieci są bardziej gotowe na przyswajanie wiedzy i tu native speaker prowadzi codziennie swój blok różnorodnych, aktywizujących zmysły zabaw i zajęć, prowadzi zajęcia indywidualne i w podgrupach w czasie wolnym.

Montessori

W Baby Steps realizujemy autorski program nauczania oparty na metodzie Montessori w zakresie zajęć w j. polskim i angielskim zgodnie z zasadą „”Co w ręku to i w głowie””. W żłobku i gr. 2,5-3 latków plan zajęć wypełniony jest zajęciami sensorycznymi z wykorzystaniem naturalnych, sezonowych materiałów. W przedszkolu w starszych grupach wprowadzamy dzieci w świat matematyki, alfabetu, prowadzimy zajęcia przygotowujące do pisania (grafomotoryka), goegrafii, przyrody a także historii.

Montessori

W Baby Steps realizujemy autorski program nauczania oparty na metodzie Montessori w zakresie zajęć w j. polskim i angielskim zgodnie z zasadą „”Co w ręku to i w głowie””. W żłobku i gr. 2,5-3 latków plan zajęć wypełniony jest zajęciami sensorycznymi z wykorzystaniem naturalnych, sezonowych materiałów. W przedszkolu w starszych grupach wprowadzamy dzieci w świat matematyki, alfabetu, prowadzimy zajęcia przygotowujące do pisania (grafomotoryka), goegrafii, przyrody a także historii.

Jolly phonics

Jolly phonics to fonetyczna nauka czytania i pisania w j. angielskim.

Dzieci poznają poszczególne litery oraz głoski i dźwięki, które te litery reprezentują.

Metoda ta przynosi fantastyczne rezultaty w nauczaniu jezyka angielskiego jako języka obcego. Dzieci bardzo szybko zbobywają umiejętność czytania w j. angielskim.

Jolly phonics to fonetyczna nauka czytania i pisania w j. angielskim.

Dzieci poznają poszczególne litery oraz głoski i dźwięki, które te litery reprezentują.

Metoda ta przynosi fantastyczne rezultaty w nauczaniu jezyka angielskiego jako języka obcego. Dzieci bardzo szybko zbobywają umiejętność czytania w j. angielskim.

Jolly phonics

Indywidualne podejście
do rozwoju dzieci

Nauczyciel monitoruje poziom wiedzy i umiejętności dzieci w czasie indywidualnych sesji, dobiera dodatkowe materiały, dostosowuje poziom zajęć do możliwości i potrzeb dziecka a także komunikuje rodzicom potrzebę dodatkowej pracy z dzieckiem w domu lub zajęć terapeutycznych i wyrównujących różnice. Dzieci, które reprezentują wyższy poziom wiedzy i znajomości języka angielskiego także na tych zajeciach mają szansę nauczyć się więcej.